100 de milioane de euro pentru retehnologizarea CET H

Foto: Google Images

Municipiului Arad i-a fost aprobată finanțarea de peste 100 de milioane de
euro pentru retehnologizarea CET Hidrocarburi. Obiectivul de investiție se va
finanța din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență–
Componenta 6 Energie.
În ultimii ani, Municipiul Arad a derulat o serie de investiții în reabilitarea
rețelelor de transport și distribuție și a punctelor termice. Odată cu proiectul
„Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă
eficiență” se intră într-o nouă etapă de modernizare a sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică din municipiul Arad, în care se urmărește
creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife
competitive.
Noua sursă va include o instalație de cogenerare de înaltă eficiență
formată dintr-un număr de trei motoare termice pe gaz natural și o stație
electrică de transformare. Configurația tehnică a instalației de cogenerare de
înaltă eficiență asigură producția de apă fierbinte pentru termoficare centralizată
și energie electrică pentru vânzare.
Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani.
“Este o investiție mult așteptată la CET H. Mă bucur de aprobarea
acestui proiect. Fără o finanțare europeană, nicio municipalitate nu ar putea
realiza o investiție de o asemenea anvergură.”, a declarat primarul Călin Bibarț.
Prin realizarea acestei investiții, Municipiul Arad contribuie la eforturile
României de a realiza tranziția la o economie „verde”, prin utilizarea unei
energii cât mai curate, cu emisii reduse de dioxid de carbon.