100 de milioane de Euro pentru sprijinul regenerării pădurilor

Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 100 milioane EUR menită să sprijine regenerarea pădurilor, în cadrul MRR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească în valoare de 100 milioane EUR menită să sprijine regenerarea pădurilor deteriorate.

Schema va fi finanțată prin Mecanismul de redresare și reziliență („MRR”), în urma evaluării pozitive, de către Comisie, a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Schema este menită să îi sprijine pe proprietarii de păduri să promoveze regenerarea pădurilor în zonele afectate de incendii forestiere, de fenomene climatice nefavorabile, de infestări cu dăunători și de evenimente catastrofale. Sprijinul va lua forma unor granturi directe acordate proprietarilor privați și publici de păduri, precum și asociațiilor acestora. Schema de ajutoare se va încheia la 30 iunie 2026.

În urma evaluării, Comisia Europeană a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a încuraja regenerarea pădurilor și totodată, proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimurilor comerciale din UE. Pe aceasta bază, Comisia a aprobat schema in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. 

Comunicat Europe Direct Arad