“Ambulanţa pentru monumente” – premiul Publicului în cadrul Galei European Heritage Awards

“Ambulanţa pentru monumente” a câștigat premiul Publicului în cadrul Galei European Heritage Awards / Europa Nostra Award.

“Ambulanţa pentru monumente” a concurat pentru “Marele premiu” şi “Premiul publicului”, categorii unde care au intrat în competiţie toate cele 21 de proiecte laureate. Ceremonia, care a  a fost deschisă de Mariya Gabriel, Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educaţie şi Tineret, s-a desfășurat în data de 10 noiembrie la ora 18.00, ora Romaniei.

Ambulanța pentru monumente

Sursa http://ambulanta-pentru-monumente.ro/despre/

Ambulanța pentru Monumente este un proiect inițiat în 2016 de către Asociația Monumentum și dezvoltat de către o serie de organizații existente sau nou create din domeniul patrimoniului cu activitate independentă în mai multe regiuni ale României după cum urmează:

Asociația MONUMENTUM – Ambulanța pentru monumente Transilvania Sud

Asociația pentru patrimoniu activ – PACT – Ambulanța pentru monumente Banat

Asociația VERNACULAR – Ambulanța pentru monumente Arad

Ascociația ARHAIC – Ambulanța pentru monumente Sălaj

Asociația ACTUM – Ambulanța pentru monumente Moldova Nord

Proiectul își propune să acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps. Peste 600 de monumente istorice din România aflate în proprietate privată sau publică așteaptă salvarea de urgență și numărul lor crește îngrijorător. Proiectul “Ambulanța pentru Monumente”  prin intermediul căruia se realizează punerea în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meșterilor și al comunitaților locale sub stricta supraveghere și îndrumare a specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice a fost răspunsul la lipsa de reacție a comunităților, a ministerului de resort și a autorităților în fața amenințărilor de distrugere accelerată a patrimoniului. Acolo unde proprietarul oferă materialele de construcție necesare, „Ambulanța pentru monumente”, a cărei principal susținător este Alteța Sa Regală, Prințul de Wales, acționează pentru punerea în siguranță a monumentului cu ajutorul unei autoutilitare echipate cu uneltele necesare.

Obiectivele Ambulanței pentru monumente sunt:

– Implicarea comunitaților în acțiunile de salvgardare sustenabilă a patrimoniului

– Salvgardarea patrimoniului imobil și realizarea evidenței patrimoniului

–  Creșterea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor prin educație non-formală și informală participativă după sistemul „hands on training”

–  Recuperarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale

–  Creșterea nivelului filantropiei și crearea de noi audiențe pentru patrimoniu.

Cele mai importante realizări sunt: crearea unui model de cooperare și mecanism de finanțare între beneficiar, autorități publice, ONG și comunități printr-un parteneriat public-privat funcțional și inaugurarea unei rețele de ambulanțe la nivel național, gestionată de diferite organizații.