Amenzi pentru depozitare neconformă de deșeuri!

De la începutul lunii octombrie, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului împreună cu cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică și Circulație au supravegheat platforma de pe strada Șezătorii destinată resturilor menajere, unde a fost constatată depozitarea frecventă a deșeurilor voluminoase, vegetale și din construcții.Deși cetățenii din zonă dețin contracte de salubrizare, a devenit o obișnuință depozitarea surplusului de gunoi generat între perioadele de colectare în containerele speciale pentru deșeurile menajere ori în interiorul platformei. În acest fel se împiedică depozitarea celor din urmă în locul destinat acestora și devine anevoioasă ridicarea deșeurilor de către operatorul de salubritate. Încă din prima zi, polițiștii locali au surprins o persoană deversând materiale de construcții în containerele susmenționate, acesteia fiindu-i aplicată o sancțiune în cuantum de 1000 lei pentru nerespectarea HCLM 297/2015-privind aplicarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pe raza municipiului Arad. Până la sfârșitul săptămânii au mai fost aplicate alte 4 amenzi. Totodată, persoanele care au semnat contracte individuale de salubrizare, dar au fost surprinse când se pregăteau să depoziteze deșeuri menajere în respectiva platformă, au fost avertizate asupra obligației de a plasa gunoiul în pubelele proprii, ce vor fi ridicate de operatorul de salubritate conform graficului. Acelorași beneficiari li s-a pus în vedere că, în situația producerii unei cantități mai mari de deșeuri decât cea prevăzută în contract, operatorul trebuie notificat pentru implementarea modificărilor intervenite.

Zona respectivă, împreună cu celelalte zone din municipiu unde există indicii de încălcare a prevederilor privind depozitarea selectivă a deșeurilor rămâne în atenția polițiștilor locali în cadrul desfășurării acțiunilor de patrulare și monitorizare, în scopul aplicării măsurilor care se impun. Toate persoanele care au fost doar avertizate, prima dată, privind necesitatea încadrării corecte în limitele contractelor semnate vor fi subiecți ai unor măsuri ulterioare mai severe, dacă se va constata că practică ”turismul deșeurilor”, plasând gunoaiele generate suplimentar cantității contractate pe platformele comune ale unor asociații de proprietari.

COMUNICAT POLIŢIA LOCALĂ