AMPLASAMENTE PENTRU COMERŢUL CU FLORI

Primăria Municipiului Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor, în perioada 30.10.2021 – 01.11. 2021. Acestea sunt următoarele:

1. Cimitir Eternitatea (str. Poetului nr. 2-4) 

–  poarta I (str. Poetului intersecția cu str. Câmpul Liniştii):  2 locuri

–  poarta II: 2 locuri 

2. Cimitir Pomenirea (Calea Bodrogului nr. 1) 

–   poartă – 8 locuri

3. Cimitir cartier Grădiște (Calea Zimandului)

– poarta I:   2 locuri

– poarta II:  2 locuri

4. Cimitir cartier Gai (str. Toth Arpad)

 – poartă: 2 locuri

5. Cimitir cartier Bujac  (str. Dimitrie Ţichindeal)

 – poarta I:   2 locuri

–  poarta II:  2 locuri

6. Cimitir cartier Micălaca (str. Mioriței)

– poarta I:   2 locuri

– poarta II:  2 locuri

7. Cimitir cartier Aradul Nou (str. Merişor)

– poartă: 2 locuri

8. Cimitir cartier Sânicolaul Mic (str. Ioan Fătu nr. 76)

– poartă: 2 locuri

 Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea distanței de minim 2,00 m între amplasamente.

      Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători (cu atestat de producător), cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.

     Cererile de ocupare a domeniului public se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială) la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) începând de astăzi, 6 octombrie 2021.  

    Comerțul ambulant cu flori se desfășoară numai după achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 •  Cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad la adresa www.primariaarad.ro şi la Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
 • Copie buletin de identitate sau carte de identitate;
 • Copie Atestat de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării florilor);
 • Acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • – procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea. 

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu flori, în zona cimitirelor, din perioada 30 10 2021 – 01 11 2021 sunt următoarele:

 • Marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;
 •  Comerţul ambulant se va desfăşura cu flori;
 • Activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;
 • Se va respecta curăţenia domeniului public afectat;
 • Comercianţii vor trebui să deţină la locul de vânzare, acordul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public în original, documentul de identitate al vânzătorului, care trebuie să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în acordul solicitat. 
 • Activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

În cazul constatării nerespectării acestor condiţii, acordul se consideră retras de drept.

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de Prrimăria Arad. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)