ANAF a publicat Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

Foto: ANAF

MINISTERUL FINANȚELOR       

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relații Publice 

și Mass Media

Nr. A-RPC 437  /29.04.2024

Pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, a fost publicat   Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, la rubrica /Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

Materialul informativ, disponibil aici, se adresează asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, Ghidul oferă informații despre înființarea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, înregistrarea fiscală, impozitul pe profit, alte obligații declarative sau modalitatea de interacțiune cu Agenția.

Informații suplimentare pot fi obținute telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabilil – Contact-center, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS MEDIA

Adresa: Str. Apolodor nr.17, 

sector 5, București, CP 050741

Tel/fax:021/319.98.57

Email: presa@anaf.ro

www.anaf.ro

lastradatv.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ANAF. lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.