ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile

MINISTERUL FINANȚELOR       

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass Media

Nr. A-RPC 395 /17.04.2024

ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.

Materialul informativ integral poate fi consultat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid%20chirii%202024.pdf.

Contribuabilii pot obține informații suplimentare:

– accesând portalul ANAF, www.anaf.ro;

– telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;

– la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS MEDIA

lastradatv.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ANAF. lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.