Bugetul Municipiului Arad pe anul 2023 a fost aprobat

Consilierii locali au fost convocați joi, 2 februarie 2023 în ședință CLM extraordinară
cu mai multe puncte pe ordinea de zi dintre care amintim: aprobarea documentației aferente
SF-Amplasare containere modulare în vederea amenajării a 2 săli de clasă și a uneia de mese
la Colegiul Național “Vasile Goldiș”, aprobarea documentației tehnice aferente SF-Soluții
inteligente pentru transformarea digitală a serviciului public de parcare în municipiu,
actualizarea documentației tehnice a obiectivului de investiții “Reabilitare Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară” și aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate în
învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023. Cu aceeași ocazie, au fost aprobate
proiectele de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar și cel privind Bugetul de
Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023.