Ce este credința? – conferințe spirituale – prima parte – definiția termenilor

Din binecuvântate pricini nu am reușit să înregistrez predica de mâine. În duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) totul gravitează în jurul credinței, demersul discutabil și lejer fetișist al femeii cu motivațiile lui, credința unui tată care se confruntă cu perspectiva morții copilei sale de doisprezece ani… În arierplanul pericopelor biblice se află credința care e manifestă în feluri diferite și în mod personal și divers. Ea stă la baza raporturilor noastre cu Dumnezeu, pentru că nu poți avea o relație cu un Dumnezeu pe care nu îl cunoști, or credința este singura care ni-l face cunoscut. Există un ansamblu de trei note constitutive ale credinței, în speță adeziunea la un adevăr revelat, normat de către Biserică fără nicio schimbare de semnificație sub formă de dogme, încrederea în Dumnezeu și corolarul celor două, fidelitatea. Scopul acestui șir de conferințe este de a prezenta cât mai detaliat credința, prima virtute teologală. Preot Sorin Seviciu