Declaraţia Unică se depune până la 25 mai 2021

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul
de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România
sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii,
potrivit prevederilor Codului fiscal.
Pentru a veni în acestora, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la
dispoziție mai multe ghiduri / modele pentru completarea acesteia, respectiv în cazul:

 • persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real;
 • persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit;
 • persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere
  în lei și valută);
 • persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contract de închiriere
  în lei);
 • persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate.
  Fiecare model poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Agenţiei Naţionale de
  Administrare Fiscale – www.anaf.ro, Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea
  Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative, modele de
  completare a declarației unice și conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor
  declarației unice în funcție de venitul obținut.
  Pentru completarea și depunerea Declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin
  funcționarilor din cadrul organelor fiscale teritoriale sau pot solicita diverse clarificări astfel:
 • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la
  numărul de telefon 031.403.91.60;
 • prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe site
  https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în Spaţiul Privat Virtual al contribuabilului.
  În contextul epidemiologic dat de răspândirea infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-
  2 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara recomandă depunerea
  Declaraţiei Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu
  prevederile legale în vigoare, respectiv:
 • prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-
  guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
  Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau
  prin poştă, cu confirmare de primire.
  Totodată, reamintim că termenul de depunere a declarației unice este 25 mai 2021.
  Cu deosebită considerație,

COMPARTIMENTULCOMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de ANAF. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)