DGASPC Arad caută asistenţi maternali profesionişti!

Imagine: DGASPC Arad

PROIECTUL Team-Up

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad continuă promovarea proiectului european „Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, început în anul 2014, cu scopul de a recruta și identifica persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști. Proiectul are drept scop principal reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali și este destinat copiilor aflaţi în dificultate, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani. 

Astfel, dacă aveţi abilităţi în munca cu copiii, doriţi să creşteţi, să îngrijiţi şi să educaţi copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, la domiciliul dumneavoastră și doriți o carte de muncă și un salariu, trebuie să parcurgeți următorii pași: 

Pasul 1: Sunați la telefon 0257/250325, de luni – joi: 8.00 – 16.30 și vineri: 8.00 – 14.00 pentru a obține informații suplimentare și dacă în urma informațiilor obținute doriți să intrați în procesul de evaluare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal urmați Pasul 2 și trimiteți prin poștă la adresa: Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, un dosar care să conțină următoarele:

  • cererea de evaluare în vederea eliberării atestatului de asistent maternal, curriculum vitae și acordul de date cu caracter personal, formulare – completate de persoana care dorește obținerea atestatului de asistent maternal și pe care le puteți găsi pe https://www.dgaspc-arad.ro/formulare/ în original, precum și următoarele documente:
  • acte de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de divorț, CI) ale tuturor membrilor care locuiesc cu solicitantul în copie
  • acte de studii ale persoanei care solicită evaluarea în vederea obținerii atestatului de asistent maternal în copie
  • certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește în original
  • titlul de proprietate/contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosință – în copie

Proiectul „Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” se desfășoară la nivel național, urmărește creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității și are o durată de implementare de 120 de luni, până în luna decembrie a anului 2023. De la începutul proiectului și până în prezent, în judeţul Arad, au fost angajate 10 persoane ca asistenţi maternali, urmând ca până la încheierea acestuia DGASPC Arad să mai fie angajeze alți 10 asistenți maternali profesioniști.

Proiectul „Team-Up” este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul fiecărui județ.

Cu considerație,

Director general

Erika Stark

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de DGASPC Arad. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)