Încă 200 de insule ecologice în Arad!

Foto: PMA

Municipiului Arad i-a fost aprobată cererea de finanțare pentru proiectul
„Insule ecologice digitalizate”! Concret este vorba despre amenajarea la nivelul
municipiului a 200 de insule ecologice supraterane de tip 1, fiecare dintre acestea
compusă dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea deșeurilor pe 5 fracții:
biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pentru fiecare
insulă vor fi asigurate 200 de carduri electronice de acces. Finanțarea în valoare de
aproape 2,4 milioane de euro va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și
Reziliență.
Conform Ghidului solicitantului, insulele vor fi „protejate anti-vandalism și
împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice
arondate, modul GSM pentru transmitere date, bază de date privind beneficiarii
serviciului și interfață de facturare”.
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului, fără TVA, iar valoarea unei insule ecologice este de
10.000 Euro fără TVA. Achiziția se va realiza centralizat de către Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor în baza unui acord de asociere de autorități
contractante. Pentru acest tip de insule nu sunt necesare lucrări de construcții-
montaj.
Prin construirea de insule ecologice digitalizate, municipalitatea arădeană
urmărește accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de
gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție,
reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile
și tranziției la economia circulară.
“Încă un proiect aprobat prin finanțare PNRR! Aproape 2,4 milioane de
euro pentru 200 de „Insule ecologice digitalizate”, fiecare cu câte 5 containere
separate pentru colectare selectivă, cu acces digitalizat și protecție împotriva
vandalizării, care vor fi amplasate pe întreaga rază a municipiului. Pentru un
mediu curat și sănătos, #pentruARAD.”, a punctat primarul Călin Bibarţ.

În Arad, primele insule ecologice au fost amenajate în cursul anului trecut
în cartierele Alfa și Confecții.