Începând cu 1 septembrie 2021, Ministerul Finanțelor a lansat 3 noi emisiuni de titluri de stat

Ministerul Finanțelor  a lansat,  începând cu 1 septembrie a.c., 3 noi emisiuni de titluri de stat pentru populație,  în cadrul Programului TEZAUR,  cu următoarele caracteristici:
–        scadențe: 1, 3 şi 5 ani;
–        dobânda neimpozabilă foarte avantajoasă comparativ cu alte instrumente  de economisire: 1 an – 3,25%; 3 ani – 3,75%; 5 ani – 4,15%.
–        valoarea nominală de 1 leu;
–        venituri neimpozabile;
–        costuri 0% în procesul de subscriere;
–        fără plafon individual de subscriere.
Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, inclusiv  de cele care au participat şi la emisiunile  anterioare, între:
–        01 – 28 septembrie 2021 de la  unitățile Trezorerie Statului;
–        01 – 27 septembrie 2021 pentru mediul urban şi 01 – 24 septembrie 2021 pentru mediul rural prin Compania Națională Posta Română.
Titlurile pot fi achiziționate prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului şi subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română SA.
În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale prin care se atestă calitatea acestora de moștenitori.
Prezentul Prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile  pe:
website-ul Emitentului- www.mfinanţe.ro (secțiunea Datorie publică) şi  https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/info_timisoara/info_interes_public/.

Cu stimă,
Compartimentul Comunicare, Relații Publice şi Mass-Media

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de ANAF. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)