Întâlnire între experții judiciari şi preşedinții instanțelor arădene

Foto: Tribunalul Arad

          Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

 În cursul zilei de vineri, 15 aprilie 2022, la Tribunalul Arad a avut loc o întâlnire a  experţilor tehnici judiciari din domeniul topografie, cadastru şi geodezie din judeţul Arad cu preşedinţii instanţelor arădene, precum  şi cu conducerea Baroului Arad.

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate mai multe aspecte referitoare la colaborarea dintre instanţele arădene şi experţii tehnici judiciari din domeniul topografie, cadastru şi geodezie din judeţul Arad, în special, stabilirea unor proceduri unitare de lucru care să conducă la reducerea duratei de timp pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare în acest domeniu, respectiv, reducerea duratei de timp de la numirea expertului în cauză şi până la depunerea la dosar a raportului de expertiză tehnică judiciară,  în vederea soluţionării într-un termen rezonabil a cauzelor în care este administrată proba cu expertiza tehnică judiciară în domeniul topografie, cadastru şi geodezie.

Precizăm că, expertizele tehnice judiciare din domeniul topografie, cadastru şi geodezie, reprezintă aproximativ 30% din totalul expertizelor tehnice judiciare  efectuate în dosarele aflate pe rolul instanţelor arădene.

          Tot în data de 15 aprilie 2022 a avut loc întâlnirea conducerii Tribunalului Arad şi a Judecătoriei Arad cu Consiliul Baroului Arad, întâlnire care face parte din întâlnirile periodice, trimestriale cu reprezentanţii Baroului Arad.

          În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe aspecte privind colaborarea instanţelor arădene cu corpul profesional al avocaţilor, partenerii noştri în înfăptuirea actului de justiţie, printre care:

– gândirea unui mecanism eficient de sesizare a chestiunilor de drept care ar putea genera practică neunitară;

– realizarea unor activităţi comune pentru promovarea comunicării electronice, în vederea comunicării preponderent în format electronic a actelor de procedură către avocaţi şi justiţiabili;

          –  realizarea unui parteneriat  în vederea promovării profesiilor juridice în şcoli.

Cu deosebită consideraţie, Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad

Preşedinte Virgiliu Flavius Bradin