Poliția Locală a identificat 412 RABLE abandonate în municipiu!

Foto: DGPLA

În anul 2021, polițiștii locali au identificat existența, pe domeniul public, a 412 vehicule care îndeplineau cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 421/2002 referitoare la autovehiculele fără stăpân/abandonate.

🚩Până în a doua jumătate a lunii ianuarie a.c., 318 proprietari sau deținători legali au răspuns pozitiv solicitărilor DGPL Arad privind zonele respective, prin punerea în circulație, umflarea roților, curățarea și cosmetizarea caroseriei, obținerea inspecției tehnice periodice sau pur și simplu, retragerea de pe domeniul public.În cazul a 36 de autoturisme, conformarea proprietarilor a survenit numai după ce au fost aplicate și somații privind inițierea etapei finale a procesului de trecere în patrimoniul municipiului Arad, conform prevederilor aceleiași legi. 58 de vehicule abandonate constatate pe domeniul public au fie sub 6 luni de staționare în același loc, fie vor primi somații privind expirarea acestei perioade.

Unii deținători ai autoturismelor abandonate încearcă să eludeze conformarea reală la notificările și somațiile poliției locale prin simpla mutare a vehiculelor, atunci când constată că se apropie termenul concretizării măsurii de ridicare consemnată în somații.

Pentru soluționarea acestei stări de fapt, Primăria Municipiului Arad, prin intermediul aparatului de specialitate, va înainta CLM un proiect de hotărâre care va transpune prevederile Legii 273/2020 – pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. Un astfel de act normativ local ar face posibilă mai rapid ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor lăsate pe domeniul public în spații special amenajate deținute de UAT, fără inițierea procedurii cronofage de trecere a autoturismelor în patrimoniul municipalității.

Foto: DGPLA

De asemenea, extinderea sistemului de parcare publică cu plată și în zone folosite în prezent pentru gararea timp îndelungat a unor vehicule, dintre care unele sunt abandonate, ar permite sancționarea proprietarilor și ridicarea vehiculelor prin aplicarea prevederii HCLM nr. 510/2019 privind exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad și a parcărilor de reşedinţă de către SC RECONS SA Arad (modificată prin HCLM 242/2021).

🚩Existența pe domeniul public a unor mașini abandonate/fără stăpân poate fi semnalată de cetățeni prin intermediul aplicației MyArad, pe email la adresa secretariat@politialocalaarad.ro sau apelând dispeceratul poliției locale la nr. 0257/939 (apel gratuit).

🚩În vederea repetării sesizărilor aflate deja în curs de procesare, arădenii, pot consulta site-ul DGPL, secțiunea hărți. Aici vor regăsi, pe harta orașului, toate mașinile abandonate și fără stăpân monitorizate, cu fotografie și data primei notificări a deținătorului.

Comunicat DGPL Arad