Proiect pentru CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN COMUNA ȘIRIA

debut proiect

FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ de pregătire şi perfecţionare profesională Vladimirescu, în calitate de solicitant, alături de COMUNA ȘIRIA şi Camera de Comerț, Industrie și Agricultură ARAD, în calitate de parteneri, pornesc împreună implementarea proiectului CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII PRIN IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI INTEGRATE, ÎN COMUNA ȘIRIA – COD SMIS 138834(POCU/5/2/138834)

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, respectiv a cel puţin 250 persoane din comunitatea marginalizată, sau din grupurile vulnerabile ale comunei Şiria, prin implementarea unui plan de măsuri combinate, din domeniul furnizării de servicii sociale pentru minim 125 de persoane, de furnizare de servicii de ocupare pentru cel puţin 125 de persoane şi activităţi de promovare a nediscriminării şi a multiculturalismului, pe o perioada de 31 luni.

    SURSA DE FINANŢARE: Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5. 2. Reducerea numărului de comunități marginalizate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală. 

    VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 4.827.462,99 Lei.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea Centrului Social Comunitar (CSC) Şiria, prin operaţionalizarea acestuia şi recrutarea a minim 300 de persoane din comuna Şiria pentru activităţile proiectului, pentru o perioadă de 31 de luni.

2. Creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin furnizarea de servicii sociale, destinate unui GT format din minim 125 de persoane din comuna Şiria, pe o perioadă de 18 de luni.

3.Creşterea gradului de acces pe piaţa muncii, prin furnizarea măsurilor de ocupare, destinate unui GT format din cel puţin 125 de persoane din comuna Şiria, pe o perioadă de 30 de luni.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

FRG Vladimirescu:

1. Operaţionalizarea CSC Şiria: Valorificarea clădirii  reabilitate prin PNDR, prin licenţierea ca centru de zi de furnizare a serviciilor de asistenţă comunitară care va reprezenta un pol de interes pentru toţi factorii şi persoanele care au nevoie de sprijin.

2. Selecția Grupului Ţintă: Identificarea unui număr de minim 250 de persoane din comuna Șiria, care au diferite probleme și au nevoie de sprijin pentru rezolvarea lor.

3. Furnizarea de Servicii Sociale: 125 de Membri ai grupului ţintă vor beneficia de servicii sociale, care pot consta în sprijin şi informare de calitate, şi consiliere care, îi vor ajuta să îşi rezolve eficient problemele cu care se confruntă.

Comuna Șiria: 

4. Amenajarea Centrului Social Comunitar Şiria – în plus faţă de amenajările prin PNDR, se va amenaja curtea clădirii, ca spaţiu de relaxare.

5. Campania de informare şi conştientizare – se vor organiza mai multe întâlniri cu potenţialii beneficiari ai serviciilor sociale şi cu actori relevanţi de pe teritoriul comunei, astfel încât întreaga comunitate să fie angrenată în acest proces de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor în risc de sărăcie şi excluziune socială.

6. Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului – vor fi organizate o serie de acţiuni menite să conştientizeze cauzele excluziunii sociale şi vor fi promovate activităţi culturale interetnice, care au drept scop ruperea barierelor dintre membrii comunităţii şi promovarea tradiţiilor.

CCIA Arad: 

7. Informare, recrutare, orientare şi consiliere profesională – minim 125 de persoane vor fi informate şi consiliate în carieră în vederea alegerii unui curs de calificare sau găsirea unui loc de muncă.

8. Furnizarea de cursuri de calificare – minim 98 de persoane vor fi înscrise la un curs de calificare, din care minim 65 vor absolvi.

REZULTATE ANTICIPATE:

  • 1 Centrul Social Comunitar în comuna Șiria (CSC), funcțional, prin care minim 250 de persoane vor fi selectate să participe la activitaţile proiectului, minim 100 de persoane vor beneficia de consiliere psihologică şi activităţi de dezvoltare personal, 
  • minim 50 de persoane vor beneficia de servicii tip Citizen, 
  • minim 30 de persoane vor participa la ateliere de lucru de tip -Cum sa faci?-, 
  • minim 80 de persoane participa la seminarii privind nediscriminarea, 
  • minim 125 de persoane informate si consiliate in cariera,
  • minim 65 de persoane certificate in urma participarii la cursuri de formare profesionala,
  • minim 32 de persoane angajate in urma activitatilor de consiliere in cariera,
  • minim 300 de brosuri privind nediscriminarea si multiculturalismul vor fi distribuite.
  • se vor constitui 4 echipe de fotbal mixte/an, 
  • se vor organiza 3 festivaluri de promovare a multiculturalismului.

ȘIRIA, 2021

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

(www.lastradatv.ro vă oferă comunicatul transmis de organizatorii Primăria Comunei Șiria. www.lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)