RECOMANDĂRI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE ( PPA)

Având în vedere creșterea semnificativă a numărului de focare de pestă porcină africană (PPA), atât la nivel național cât, mai ales, în județele limitrofe,Timiș și Bihor, considerăm oportun să atragem din nou atenția asupra necesității de a spori măsurile de prevenție pentru evitarea reapariției PPA pe teritoriul județului Arad.
Reamintim că studiile de specialitate au demonstrat că virusul pestei porcine africane (PPA) se poate transmite:
–    prin contactul direct al porcului mistreț bolnav, care este rezervorul natural de virus, cu un porc domestic;
–    prin contactul direct al porcului domestic infectat cu un alt porc domestic;
–    prin hrănirea porcilor cu produse din carne provenite de la animale bolnave;
–   prin intermediul altor animale sălbatice purtătoare ale virusului PPA
(ex. șacali, vulpi, păsări necrofage);
–    prin intermediul mijloacelor de transport contaminate;
–    prin trasportul virusului pe îmbrăcăminte și încălțăminte;
–    prin intermediul insectelor hematofage;
–    prin intermediul furajelor contaminate.
Din analiza epidemiologică a focarelor de PPA confirmate în ultima perioadă de timp, s-a constatat că originea acestor focare este legată de creșterea ilegală a porcilor la nivelul stânelor, cantoanelor, societăților agricole și a altor locații aflate în extravilanul localităților, de mișcarea și comercializarea animalelor, fără respectarea prevederilor legale.
Creșterea porcilor în locații de tipul celor amintite favorizează contactul porcilor domestici cu porcii mistreți și/sau cu materiale contaminate cu virusul PPA.
În acest context, facem apel către toți locuitorii județului să ne sprijine prin
sesizarea tuturor situațiilor în care constată existența porcilor domestici în libertate, în special în zone de lizieră a pădurilor, pentru a putea identifica toate locațiile în care se cresc porci domestici fără respectarea normelor minime de biosecuritate. Atragem atenția că minimizarea pericolului și toleranța față de asemenea situații poate conduce la măsuri drastice precum cele, în care, pentru limitarea răspândirii virusului, a fost nevoie de
uciderea preventivă a tuturor porcilor (aprox. 2000 de capete) în localități precum Nădab și Cintei.
Deasemenea reamintim despre obligația crescătorilor de animale de anunța
medicul veterinar, în cel mai scurt timp, despre orice caz de imbolnăvire sau moarte a animalelor din gospodărie.
Precizăm că inspectorii D.S.V.S.A. au intensificat controalele pentru depistarea creșterii ilegale a suinelor precum și a mișcărilor ilegale de carne și produse din carne de porc.
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Dr. Marcel Roșu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *