Revista trimestrială „Studii de știință şi cultură”, la cea de-a 19-a Ediție!

#LUNACULTURII

„STUDII DE ŞTIINȚĂ ȘI CULTURĂ” 

(http://www.revista-studii-uvvg.ro/)

Motto: „Cultura este cel mai bun ambasador al apropierii dintre oameni”. – Vasile Man

Revista trimestrială „Studii de știință şi cultură”, fondată de regretatul profesor Vasile Man, în anul 2005, editată sub egida Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, se află în cel de-al nouăsprezecelea an de apariție continuă, fiind acreditată științific în domeniul filologiei, evaluată și clasificată de CNCS, profil umanist, domeniul Filologie. 

În paginile acestei reviste se promovează cultura, atât în formă scrisă, cât şi electronică, prin intermediul site-ului oficial al revistei. Articolele sunt publicate în limba română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, sârbă etc., și sunt însoțite de rezumate în limbi de circulație internațională, avându-se în vedere valori ale culturii române și universale. 

De-a lungul celor cincisprezece ani de apariție neîntreruptă, s-au scris peste 1000 de articole, în mii de pagini, atât de autori români, cât și de autori străini, din 28 de țări din Europa, America Latină, Canada, SUA, Asia. 

După spusele regretatului președinte și rector fondator al universității arădene, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, „activitatea de cercetare științifică ocupă un loc important în strategia academică a Universității de Vest «Vasile Goldiș» din Arad, iar revista «Studii de știință și cultură» a promovat (…) calitatea și excelența prin studiile publicate.” 

http://www.tribunainvatamantului.ro/revista-studii-de-stiinta-si-cultura/ 

http://www.revista-studii-uvvg.ro/ 

http://www.revista-studii-uvvg.ro/bdi/ 

http://www.revista-studii-uvvg.ro/redactia/ 

http://www.revista-studii-uvvg.ro/arhiva/

Tematica revistei „Studii de știință şi cultură” se încadrează în domeniul patrimoniului și identității culturale, susținând, prin activitatea sa editorială, comunitatea românească din Serbia şi Ungaria. Astăzi, este o revistă internațională de filologie, dar a cunoscut, în decursul existenței sale, mai multe etape importante.

De-a lungul timpului, publicația a realizat parteneriate cu universităţi şi instituţii de cercetare ştiinţifică din spaţiul universitar internaţional, amintind aici: Le Département de Roumain d’Aix Marseille Université, CAER – EA 854, d’Aix Marseille Université, France; le CIRRMI (Centre Interuniversitaire de Recherche pour la Formation Continue des Enseignants d’Italien) Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, France. 

Începând cu luna iunie 2014, parteneriatul s-a extins cu Facultatea de Filozofie, Departamentul de Limba și Literatura Română de la Universitatea Novi Sad, din Serbia, și cu Department of Slavonic Studies, University Friedrich Schiller, Jena, din Germania. Recentele parteneriate de cercetare ştiinţifică şi culturală sunt încheiate cu Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara, cu A.I.P.L. (Association Internationale de Psychomécanique du Langage), de pe lângă Universitatea Sorbona din Paris, cu Universitatea Roma Tor Vergata, cu Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, din Arad, cu Universitatea din Oradea și cu Editura și Tipografia Gutenberg Univers, din Arad. Astfel, revista se înscrie în spaţiul mass-media ca o valoroasă contribuţie la prestigiul presei științifice româneşti.

Impactul internațional de care se bucură revista „Studii de știinţă şi cultură” reiese, printre altele, şi din numărul mare de articole primite la redacție pentru evaluare şi publicare. 

Din colectivul redacțional și cel științific al revistei fac parte oameni de cultură, cercetători, scriitori și specialiști de la diferite universități și instituții de prestigiu din România, Franţa, Germania, Italia, Austria, Serbia, Ungaria, Polonia şi Republica Moldova.

Secretariatul de redacţie este format din redactor-traducător: Lect. univ dr. Laura-Rebeca Stiegelbauer, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România și Dr. Maria Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România; design: Ivița Milivoievici; administrator site: Viviana Milivoievici; logo și design copertă revista „Studii de știință și cultură”: Călin Man.

Colectivul științific al revistei este asigurat atât de personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, cât şi de cercetători ştiinţifici de la Academia Română, cu institutele și filialele de la București, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi. Mare parte dintre ei sunt şi coordonatori de doctorat la universităţile unde activează. 

Prin revista „Studii de știinţă şi cultură”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a încheiat un parteneriat ştiinţific cu Academia Română, Filiala Timişoara, concretizat şi prin valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică prin editarea şi lansarea unor cărţi de specialitate.

Revista este indexată în baze de date internaționale, precum: CEEOL (Central and Eastern European Online Library) (www.ceeol.com) din Frankfurt am Mein, Germania, EBSCO Publishing din Ipswich, SUA (www.ebscohost.com), Index Copernicus International din Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com), DOAJ (Directory of Open Access Journals) din Lund, Suedia (www.doaj.org), SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online) România, The Linguist List, SUA, BDI Thompson, SUA (în curs de evaluare ISI), ROAD, ERIHPLUS etc.

„Studii de știință și cultură” este indexată în BDI Index Copernicus International din Polonia, care realizează o evaluare anuală, în luna octombrie, după numărul de citări ale articolelor publicate în revistă. Ultima valoare dată de către Index Copernicus – I. C. Journals Master List 2017 – este un scor ICV (Valoare Index Copernicus) de 67,53 puncte.

Baza de date internaţională DOAJ mediatizează site-ul oficial al revistei, unde se poate accesa, printr-un acces deschis, întreg conţinutul revistei. La începutul anului 2017, conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a semnat un nou Acord de Licenţă cu BDI CEEOL, din Germania, asigurându-se o bună difuzare a revistei în întreg spaţiul academic internaţional, revista având un caracter deschis, fapt ce contribuie la creșterea numărului de citări.

La începutul anului 2016, revista a mai aderat la o bază de date, şi anume The Linguist List, din SUA, care, la fel, afișează trimiterea spre site-ul web oficial al revistei. Difuzarea gratuită se realizează către biblioteci universitare din ţară şi din străinătate. 

lastradatv.ro vă oferă integral comunicatul transmis de UVVG Arad. lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.