Romsilva va planta circa 3,6 milioane de puieți forestieri!

Foto: ROMSILVA

În campania de împăduriri din această toamnă, Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva va planta circa 3,6 milioane de puieți forestieri și va regenera 2.506 hectare fond
forestier proprietatea publică a statului, din care 1.452 hectare prin regenerări naturale și
1.054 hectare prin lucrări de împăduriri.
De asemenea, în cursul campaniei de împăduriri de toamnă, vor fi efectuate
completări curente pe 362 hectare fond forestier și lucrări de refaceri pe 330 hectare fond
forestier proprietatea publică a statului.
Șantierele de împăduriri din campania de toamnă sunt concentrate, în cea mai mare
parte, în zone de câmpie din sudul țării și zone din lunca și Delta Dunării, unde au fost
realizate anterior lucrări mecanizate de pregătirea terenului.
Campania de împăduriri de toamnă a debutat mai târziu față de anii anteriori datorită
condițiilor meteorologice, respectiv temperaturi ridicate și seceta prelungită, care au amânat
începerea lucrărilor de împăduriri până în ultima decadă a lunii noiembrie. Astfel, în prima
săptămână de la debutul campaniei de împăduriri de toamnă au fost realizate lucrări de
împăduriri pe circa 100 de hectare.
Reamintim că în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva a regenerat 10.953 hectare fond forestier proprietatea publică a
statului, 7.737 hectare prin regenerări naturale și 3.216 hectare prin lucrări de împăduriri, în
cursul lucrărilor de împăduriri, completări și refaceri fiind plantați 21,45 milioane de puieți
forestieri produși în pepinierele silvice proprii.
Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de Regia
Națională a Pădurilor – Romsilva, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de
toamnă, prevede regenerarea a 13.076 de hectare fond forestier, 8.893 hectare prin
regenerări naturale și 4.183 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări curente
în plantații pe 2.368 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 826
hectare, pentru toate lucrările fiind alocat un buget de 220,4 milioane lei.
În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 72.545
hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin
regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de
puieți forestieri.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri
proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru
circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor
proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard
internațional.

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA
București, 29.11.2023

lastradatv.ro vă oferă integral comunicatul transmis de ROMSILVA. lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.