Say Cheese! Balkan Cheese!

Say Cheese! Balkan Cheese! – proiect de cooperare transnationala, 4 parteneri din romania, 4 din Bulgaria, 3 din Grecia si 2 observatori din Republica Moldova. Valoarea totala a proiectului – circa 630.000 Euro, din care GAM MVC – circa 30.000 Euro.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea perspectivelor și strategiei locale de a învăța din experiența altor regiuni și țări, de a stimula și sprijini inovarea și de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate în agro-turism.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Producție și consum durabil: încurajarea și promovarea manufacturii brânzeturilor tradiționale și non-industriale și publicitatea cooperativelor și asociațiilor care vor fi implicate în proiectul de cooperare;
Sănătate publică: încurajarea comunității să investească într-o nutriție mai sănătoasă care să genereze venituri decente pentru fermieri;

Inovare: sprijinirea cu soluții inovative și transferul de tehnologii noi către fermierii, asociațiile și cooperativele implicate în proiect pentru menținerea unui sector productiv la nivelul teritoriului GAL-urilor partenere care sunt brăzăriile locale și stânele;
Valorificarea produselor locale pe bază de brânză prin accesarea de piețe noi, prin acțiuni de publicitate și/sau branding, prin exemple de bune practici;
Promovarea potențialului ecoturistic local prin activități culturale (drumul brânzei în Balcani, festivalurile brânzei).