START înscrieri pentru programul ERASMUS+

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad dă startul aplicațiilor pentru noile
mobilități studențești Erasmus+, de studiu şi practică.
Studenții pot aplica prin platforma digitală dezvoltată de U.V.V.G., în perioada 13
ianuarie – 24 februarie 2023 https://studenterasmus.uvvg.ro/ .
Cei care doresc să facă parte din marea familie Erasmus+ au posibilitatea de a-şi
încărca documentele de candidatură în format online, acestea fiind revizuite de
coordonatorul academic al fiecărei facultăți și validat, ulterior, de coordonatorul
instituțional.

Foto: UVVG Arad

Până la această dată, 520 de studenți U.V.V.G. Arad au beneficiat de burse
Erasmus+, ajungând să-și dezvolte abilități deja existente, să descopere culturi noi, oameni
cu origini diferite, dar mai ales să-și lărgească orizonturile cunoașterii și să-și
desăvârșească dezvoltarea profesională și personală cu experiențe academice și de viață
unice.
Rectorul U.V.V.G. Arad, Dna prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci : „ERASMUS+
are o importanță deosebită în strategia de internaționalizare a universității noastre. Prin
acest program s-au creat legături puternice între U.V.V.G. și alte universități de prestigiu,
din Europa și din lume. Încurajez toate demersurile studenților și cadrelor universității
noastre de a lua parte la aceste schimburi de experiență și bune practici, care contribuie la
dezvoltarea continuă și îmbunătățirea comunității noastre academice.”