Teren pentru o creșă mică în cartierul Micălaca

Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii ianuarie, au aprobat în
unanimitate, proiectul referitor la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafață
de 15.921 mp pe durata construirii obiectivului de investiție „Proiect tip – Construire creșă
mică” Noua creșă va fi ridicată în cartierul Micălaca, pe str. Voinicilor, Nr. 1/24.

Noua creșă va deservi maximum 40 de copii (4 grupe). Fiecare clădire va fi
organizată în 3 nuclee funcționale: zona administrativă, zona destinată copiilor și zona
spațiilor tehnico – gospodărești. Creșa va avea un număr total de dormitoare egal cu numărul
de grupe, camere de joacă, vestiare și grupuri sanitare, spații pentru luat masa, dar și cabinet
medical.
Prin Compania Națională de Investiții se vor realiza procedurile de achiziție publică,
se contractează lucrările de execuție, iar după finalizarea acestora, obiectivul de investiții va fi
predat Municipiului Arad.