“Totul despre mărturia mincinoasă” – workshop la UVVG

Foto: UVVG Arad

Facultatea de Ştiinţe Juridice UVVG a organizat workshopul: „Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de mărturie mincinoasă”.Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este preocupată permanent de invitarea unor personalități din domeniul juridic care să prezinte studenților și cadrelor didactice prelegeri de actualitate din domeniul dreptului. Aşa s-a întâmplat şi luni, 18 aprilie, cu ocazia workshopului: „Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de mărturie mincinoasă”. Invitatul special al evenimentului a fost o personalitate din domeniul juridic, prof. univ. dr. habil. Ana-Elena Iancu, specialist în drept penal și criminalistică, conducător de doctorat cu atestat de abilitare în domeniul de doctorat Drept, Președinte al Secției 3 – Metodologie criminalistică a Asociației Criminaliștilor din România, Vicepreședinte al Centrului de Cercetare în Drept SARA, fondator și director al Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere. De asemenea, doamna prof. univ. dr. habil. Ana-Elena Iancu are o bogată activitate didactică și de cercetare științifică concretizată în publicarea unor cărți de specialitate, articole științifice cotate în reviste ISI și BDI, precum și numeroase participări în calitate de director sau membru în proiecte de cercetare.La evenimentul desfășurat în Campusul universitar Vasile Goldiș, cadrele didactice, studenții și masteranzii din cadrul Facultății de Științe Juridice, au avut şansa de a asista la prelegerea: „Aspecte de drept comparat privind infracțiunea de mărturie mincinoasă”, susţinută de distinsa invitată, prof. univ. dr. habil. Ana-Elena Iancu.„Tema abordată de d-na prof. univ. dr. habil. Ana-Elena Iancu a prezentat un real interes în rândul studenților și a cadrelor didactice participante, aceștia fiind preocupați să cunoască aspectele teoretice și practice din diverse sisteme de drept referitoare la infracțiunea de mărturie mincinoasă. Ne bucură faptul că Facultatea de Științe Juridice a avut ca invitat o personalitate marcantă din domeniul dreptului și mulțumesc pe această cale conducerii universității, d-nei rector prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci pentru sprijinul acordat în organizarea și derularea acestui eveniment” – spune conf. univ. dr. Daniel Berlingher, decanul Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG.

Biroul de Presa UVVG