Grevă la Judecătoria Arad

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad, întrunită astăzi, data de 20 iunie 2023, ora 10:30, a decis, cu majoritatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Arad, cu excepţia cauzelor considerate urgente, enumerate mai jos.

Principalele motive care au stat la baza adoptării acestei forme de protest rezidă în absenţa oricărei forme de transparenţă şi de predictibilitate a propunerilor de modificare a Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în privinţa condiţiilor de pensionare.

Aceste propuneri încalcă statutul judecătorilor, prin afectarea independenţei acestora, având în vedere că la formularea lor nu au fost luate în considerare observaţiile emise de forul reprezentativ al magistraţilor cu privire la necesitatea realizării unei etapizări efective a vârstei de pensionare, precum şi a asigurării unor condiţii normale de muncă, pentru a se putea desfăşura activitatea până la vârsta preconizată de lege (principalele probleme semnalate fiind cele ce ţin de volumul mare de activitate, subdimensionarea schemelor de personal, neocuparea locurilor vacante de la instanţe, lipsa normării muncii, etc.).

Forma de protest a fost adoptată pe durată nedeterminată.

Sunt considerate urgente următoarele tipuri de cauze:

 1. În materie civilă:
 • ordin de protecţie;
 • tutelă/curatelă;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendarea provizorie a executării silite; 
 • încuviinţare executare silită; 
 • măsuri asigurătorii;
 • asigurare dovezi;
 • incidentele procedurale în cauzele cu obiectele de mai sus, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.
 1. În materie penală:
 • cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
 • cauze în materia liberării condiţionate;
 • cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie:
 • contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
 • contestaţii la executare;
 • cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
 • cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
 • cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
 • căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
 • cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive (judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de cameră preliminară, instanţă de judecată) şi cele referitoare la infracţiuni în privinţa cărora împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale este iminentă;
 • cauzele care vizează măsurile asigurătorii;
 • cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
 • actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată;

Toate celelalte cauze nu vor fi judecate, acestea urmând a primi un nou termen, însă fără a se lua măsuri în dosare.

Biroul de informare şi relaţii publice

din cadrul Judecătoriei Arad

lastradatv.ro vă oferă integral comunicatul transmis de UAV Arad. lastradatv.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.