Aproape 5000 de arădeni au uitat să plătească pentru locurile de VECI!

Conducerea Societatii GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
informează deținătorii locurilor de înhumare aflate în cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență sau sa ia legatura cu Administratia Cimitirelor, cu sediul de pe str. Poetului nr. 1 (Cimitir Eternitatea), telefon 0257/272.117, mobil 0752.022.223 sau Str. Aurel Ardelean nr. 1 (Cimitir Pomenirea), tel. 0257/281.161, mobil 0752.022.233 de luni până vineri, între orele 08:00-15:00 (mail: cimitir.pomenirea@gcarad.ro pt. Cimitir Pomenirea, cimitir.eternitatea@gcarad.ro pt. Cimitir Eternitatea) în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de închiriere cimitire/locuri de veci .


În conformitate cu regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor, vă rugăm să vă prezentați sau sa contactati Administrația Cimitirelor pentru achitarea taxei și claificarea situației concesionării locului de veci .
În prezent sunt circa 31.000 de locuri de veci din care 2.300
locuri expirate de mai bine de 2 ani în Cimitirul Pomenirea, circa 45
000 de locuri de veci din care 2.200 locuri expirate de mai bine de 2
ani în Cimitirul Eternitatea și 360 locuri expirate în Cimitirul Gai.
85% din locurile expirate, au lucări , borduri și monumente funerare.
În Cimitirul Mureșel toate locurile au fost plătite.

Tarifele pentru achitarea taxei locurilor de veci (reinoire) sunt următoarele:

Conducerea societății GCA