Obligaţii referitoare la carţile de imobil

Direcția Generală Poliția Locală Arad a inițiat o campanie de informare a asociațiilor de proprietari cu privire la obligațiile cetățenilor, respectiv ale responsabililor cărților de imobil, prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.În acest sens, polițiștii locali cu atribuții de evidența persoanelor vor distribui administratorilor condominiilor informații privind obligațiile cetățenilor referitoare la:- solicitarea adresată serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor pentru înscrierea domiciliului/reședinței în cartea de identitate;- procedura înscrierii domiciliului/reședinței în cartea de imobil.Conform art. 19 din actul normativ menționat, în cazul schimbării domiciliului, titularul actului de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unei noi cărți de identitate, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.Totodată, art. 39 prevede că,”persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare. Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil”. Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv. Încălcarea acestor dispoziții atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor vinovate. I N F O R M A R EOrdonanţa de Urgenţă nr.97/2005privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români În situația schimbării domiciliului, titularul actului de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unei noi cărți de identitate, în termen de 15 zile de la mutare. (articolul 19) Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul. (articolul 36) Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare. Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil. (articolul 39) Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv și să o prezinte, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. (articolul 38) Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor vinovate. (articolul 42)

DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ ARAD