Contract de finanțare nerambursabilă pentru realizarea documentației la clădirea MARTA

Lansare proiect Realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 Arad (Casa M.A.R.T.A.)” – Fosta clădire administrativă a Fabricii ASTRA

În data de 20.04.2022, Municipiul Arad și Institutul Național al Patrimoniului au semnat un contract de finanțare nerambursabilă pentru realizarea documentației tehnico-economice, respectiv D.A.L.I., aferent obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 Arad (Casa M.A.R.T.A.)” – Fosta clădire administrativă a Fabricii ASTRA în cadrul programului Timbrul Monumentelor Istorice.

Scopul acestui contract este obținerea documentației necesară pentru reabilitarea clădirii (faza D.A.L.I.), cu termen de finalizare decembrie 2022.

PROMO: Festivalul Bucuriei

Casa M.A.R.T.A., construită în perioada 1900-1910, este clădirea în care a funcționat prima fabrică de automobile și motoare de pe actualul teritoriu al României, reprezentând epoca de pionierat a industriei de automobile. Situat pe Calea Aurel Vlaicu nr.41-43, imobilul, construcție și teren, au fost donate Municipiului Arad în 2020. Prin amplasare, formă constructivă și destinație industrială specifică începutului de secol XX, cu amprenta multiculturalității din zonă, clădirea are valoare istorică pentru industria constructoare de mașini din România și Arad. În prezent, clădirea în stil Art Nouveau se află într-o stare avansată de degradare, atât la interior cât și la exterior, deoarece în ultimii 15 ani nu s-a desfășurat activități în incintă. Degradările sunt active, de intensitate critică, ce necesită intervenția urgentă.

Astfel, se impune restaurarea, consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și amenajarea terenului aferent, asigurarea unor funcțiuni adecvate, cu respectarea și conservarea elementelor constructive, asigurarea unui cadru optim de desfășurare a unor activități culturale, muzeale, de menținere vie a interesului pentru istoria industrială locală și națională.

Prima etapă pentru atingerea acestor obiective este realizarea documentației tehnico-economice pentru ca Municipiul Arad să poată demara ulterior măsurile necesare pentru execuția lucrărilor de reabilitare.

Valoarea totală a proiectului este 167.909 lei, dintre care 139.868 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 28.041 lei reprezintă contribuția proprie din bugetul local.

Pentru mai multe informații legate de proiect și programul de finanțare, vă rugăm să consultați site-ul Primăriei Municipiului Arad (https://www.primariaarad.ro), secțiunea Proiecte din fonduri naționale nerambursabile și site-ul Institutului Național de Patrimoniu (https://patrimoniu.ro), secțiunea Timbrul Monumentelor.

Biroul de presă al Primăriei Arad