Drept şi Societate – lansare de CARTE

Facultatea de Științe Juridice din cadrul U.V.V.G. Arad, prin Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret ,,Vasile Goldiș” Arad, a inițiat un proiect cofinanțat de Centrul Municipal de Cultură Arad. Proiectul a avut ca scop obiectiv principal aprofundarea cercetărilor efectuate de specialiștii din domeniul juridic, în dreptul intern și internațional, rezultatele urmând a fi diseminate studenților, masteranzilor, cadrelor didactice și comunității locale, printr-un volum.

Proiectul a avut ca parteneri Facultatea de Drept din cadrul Universității  din Uzhhorod, Ucraina, Association of International Educational and Scientific Cooperation din Uzhhorod, Ucraina, Baroul Arad, Colegiul Consilierilor Juridici din Arad, Tribunalul Arad și Biblioteca  Județeană ,,A.D. Xenopol” Arad.

Echipa de proiect a fost coordonată de dl. conf. univ. dr. Daniel Berlingher, avându-i ca membri pe dna conf. univ. dr. Daniela Creţ, dna lect. univ. dr. Anca Moroşteş și dl. lect. univ. dr. Alin Drăgan.

Faza finală a proiectului, lansarea volumului „Drept şi societate – tendinţe şi perspective în context intern şi internaţional” a avut loc în ziua de 15 noiembrie 2022, ora 13, în sala Festivă a Tribunalului Arad.