O nouă acțiune de dezinsecție în municipiu

🐜Aplicarea tratamentelor de dezinsecție în spaţiile deschise de pe domeniul public şi privat al municipalității continuă printr-o nouă acțiune întreprinsă de Primăria Municipiului Arad, în intervalul 06 – 10 iunie 2022. În această etapă, aplicarea tratamentului de dezinsecţie debutează cu un tratament chimic antilarvar (delarvizare), mai exact o acţiune privind distrugerea şi prevenirea dezvoltării stadiilor larvare ale insectelor (în special ţânţari) și se va desfășura începând cu ora 07:00 până la finalizare în data de 06 iunie 2022.

ℹ Aplicarea acestui tratament se va face pe zonele/fâșiile de pe malurile Râului Mureș, de la malul lacurilor (Pădurice – Lac), a bălților temporare și/sau permanente (Homocul Mic, Homocul Mare), a canalelor deschise (Mureșel, Ier, Țiganca), parcuri și zone de agrement cu vegetație, terenuri virane și în general toate zonele umede cu vegetație de pe raza Municipiului Arad.

✅Pentru asigurarea eficacității activității de combatere, tratamentele insecticide vor fi aplicate concomitent împotriva larvelor și adulților de culicide (țânțari), potrivit recomandărilor primite de la Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare Medico – Militară «Cantacuzino».

🚩Prin urmare, în zilele de luni și marți, pe timp de noapte, în intervalele orare 21:30 – 04:30, într-o a doua etapă vor fi aplicate tratamente chimice împotriva țânțarilor adulți, vizați fiind în special speciile de țânțari de primăvară (din genurile Aedes și Ochlerotatus, cu rol în menținerea și amplificarea virusului West Nile) care au în marea lor majoritate o singură generație pe an și depun ouă care iernează pe sol, precum și adulții speciilor din genurile Culex (vectori de West Nile) și Anopheles (vectori de malarie) care au ieșit din hibernare și care depun ouă, inițiind ciclurile de dezvoltare din anul în curs.

🚩 Aceste tratamente se vor aplica pe toate aliniamentele stradale, zonele verzi, în toate cartierele municipiului (fâşii verzi plantate, spaţii verzi lângă condominii, parcuri, scuaruri, malurile Mureşului, a canalelor deschise, Lacul Pădurice, etc).

🚩 În etapa a treia, se vor aplica tratamentele de dezinsecție împotriva căpușelor (vectori de boli bacteriene, virale sau parazitare). Aceste tratamente se vor aplica în ziua de 07 iunie 2022, începând cu ora 08:00 până la finalizare, vizate fiind zonele verzi cu vegetație densă din parcuri, spații publice și de agrement, baze sportive, aflate pe domeniul public și privat al municipalității.

‼În cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile, data/durata prevăzută se va decala/prelungi.

ℹProdusele biocide folosite de S.C DD CHIM S.R.L. – Hunedoara în această acțiune de dezinsecție sunt Vectobac ®WG, Cymina Ultra® și Deltatim Plus®, având tipul, conținutul și concentrația de substanță activă specificat pentru fiecare tip de tratament în parte. Produsele sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională pentru Produse Biocide şi se regăsesc în Registrul Naţional al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

‼ Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, acţiunile de dezinsecție trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spaţii deschise ale persoanelor fizice şi juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate. Din acest motiv se recomandă tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului Arad, să efectueze tratamente de dezinsecție în spaţii deschise pe malurile apelor, în depozite de anvelope uzate, subsoluri de la blocuri etc. în perioada de desfăşurare a acţiunilor de dezinsecție efectuate pe domeniul public şi privat.

Comunicat Primăria Arad