Varga: „Operaţiunile petroliere trebuie derulate cu minime ingerinţe asupra dreptului de proprietate”

Există în prezent, la nivel naţional, o serie de discuţii legate de concesionarea terenurilor cu folosinţă agricolă, aflate în proprietatea cetăţenilor, pentru realizarea de perimetre de explorare sau exploatare de petrol şi gaze naturale. Proprietarii acestor terenuri, fermieri sau agricultori, sunt uneori supuşi unor abuzuri şi ajung să
îşi apere dreptul de proprietate în instanţă.

„În şedinţa comună a Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi a
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, am aprobat
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, aşa cum a fost propus de către Guvern. Am respins amendamentele aduse pe parcursul procedurii parlamentare, care prevedeau acordarea dreptului de servitute companiilor petroliere pentru prospecţiuni geologice şi geofizice asupra perimetrelor vizate.
Consider că astfel am venit în sprijinul fermierilor români, care s-au arătat
preocupaţi de efectele aplicării acestor amendamente asupra terenurilor
arabile pe care le deţin. Sunt de accord că explorările şi exploatările resurselor de petrol şi gaze naturale trebuie să se dezvolte, însă trebuie să se aibă în vedere şi protejarea interesului personal al proprietarilor acestor terenuri, cu limitări cât mai mici asupra folosinţei terenurilor lor” a declarat deputatul PNL Glad Varga

24.02.2021 Departamentul de Comunicare al PNL Arad